Afbeelding

Bijeenkomsten Alzheimer Café

Algemeen

HEERLE - WOUWSE PLANTAGE - WOUW - ROOSENDAAL/TOLBERG - In Nederland hebben honderdduizenden mensen één of andere vorm van dementie. Heel vaak speelt dementie zich in stilte af: bij wijze van spreken bij onze buren om de hoek. Dementie wil zeggen dat iemand die altijd dierbaar en vertrouwd was geleidelijk een vreemde kan worden.

Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit voor iedereen die met dementie te maken heeft.

Om mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden hulpverleners en andere belangstellenden daarin te ondersteunen worden er door het Alzheimer Café Roosendaal maandelijks informele bijeenkomsten georganiseerd in diverse buurthuizen in de gemeente Roosendaal onder de naam ‘Vergeet niet te buurten’. Er worden dan onderwerpen in relatie tot dementie besproken, is er een luisterend oor, en worden ervaringen gedeeld. De koffie of thee staat klaar om U welkom te heten.

Binnen de gemeente Roosendaal vinden in Januari 2023 de onder de naam Vergeet Niet te Buurten bijeenkomsten plaats in een klein gezelschap om te praten over allerlei zaken die met het geheugen te maken hebben, om te bespreken waar u tegenaan loopt en tips te krijgen hoe hiermee om te gaan en lotgenoten ontmoeten. Wij kunnen u ook wegwijs maken in het aanbod van hulp en ondersteuning in de regio. 

Bent u iemand of zorgt u voor iemand met geheugenproblemen, u bent van harte welkom! 

Ervaar dat u er niet alleen voor staat.  

Vrijdag 13 januari 2023. Van 10.00-12.00 uur in: Dorpshuis De Schalm. Herelsestraat 100, 4726 AH, Heerle.

Woensdag 18 januari 2023 Van 10.00-12.00 uur in: Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223. 4725 AC, Wouwse Plantage.

Dinsdag 24 januari 2023 Dinsdag  Van 10.00-12.00 uur in: Het Multifunctioneel centrum de Geerhoek, Kloosterstraat 19b, 4724 EE, Wouw

Op maandag 27 februari 2023  van 19.30-21.30 uur zal de eerste bijeenkomst van het grote Alzheimer Café Roosendaal buurtcentrum De Bergspil in de wijk Tolberg, waarbij een specialist oudenrengeneeskunde is uitgenodigd.
Ons algemeen e-mailadres is: alzheimercafe.Roosendaal@alzheimervrijwilligers.nl