Burgemeester Han van Midden toont trots de burgemeestersketting.
Burgemeester Han van Midden toont trots de burgemeestersketting. Foto: Bep Tielemans

Roos van elk dorp aan burgemeestersketting

Algemeen

In zijn nieuwjaarsrede stelde burgemeester Han van Midden symbolisch de roos centraal. Een belangrijke rol was weggelegd voor de dorpen. Trots toonde de burgemeester zijn ketting waar nu van elk Roosendaals dorp een roos aan is toegevoegd.

De burgemeester hierover in zijn toespraak: “Als eerste: we mogen trots zijn op onze plaatsnaam. Al in 1268 rept een document over een kapel op de loco dicto Rosendale, oftewel de plaats Roosendaal. Het past bij de rozenlegende die eind dertiende eeuw in heel Europa opduikt. Volgens dit volksverhaal zouden de weesgegroetjes die een monnik fluisterde in rozen zijn veranderd, waarna Maria er een krans van maakte waarmee ze haar hoofd tooide. Vroeger was in vrijwel elk gezin in deze katholieke stad een rozenkrans voorhanden. Zes grote kralen telde de zogeheten paternoster, zoals ook Roosendaal een aaneenrijging is van een stad en vijf dorpen: Wouw, Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten.”

Richtsnoer

Han van Midden ging ook in op de verschuiving die eind jaren zestig heeft plaatsgevonden ‘van het heilige naar het wereldse’. “Het gebedssnoer is bij velen in onbruik geraakt, maar een gedeeld richtsnoer voor ons denken en doen is er spijtig genoeg niet voor in de plaats gekomen. In de 21ste eeuw lijkt elke burger zijn eigen opvattingen, waarden en normen als kralen tot een eigen snoer te rijgen. Ik prijs me gelukkig dat ik als burgemeester letterlijk een richtsnoer heb: de ambtsketen, die staat voor dienstbaarheid aan de gemeenschap, openheid, eerlijkheid en samenwerking.”

Met trots toonde hij de aanwezigen de uitbreiding van de ambtsketen, waarvoor ontwerper Bregje Kruis inspiratie aan de roos heeft ontleend. De keten telt nu zeven roosjes: één voor de stad, vijf voor de dorpen en één neutrale die symmetrie waarborgt. Afhankelijk van de locatie waar een ceremonie plaatsvindt, zal de roos met de beginletter van stad of dorp in kwestie onderaan zitten.

Erkenning

Het nieuwe ontwerp van de Roosenspeld is hetzelfde als de roosjes op de ambtsketen. “Graag wil ik de Roosenspeld een nieuwe impuls geven. Want het is een erkenning voor inwoners die iets speciaals doen voor onze stad en dorpen. Ik wil recht doen aan de symboliek van de roos in Roosendaal. Samen met bewoners, organisatie en instellingen wil ik bewijzen dat de naam van die wereldwijd bezongen bloem niet voor niets in onze plaatsnaam is beland. Het is dan ook tijd om de lokale kracht te heroveren waar we haar verloren hebben en te vergroten waar zij al bestond. Dat begint met een grondhouding. Je kunt nog zoveel plannen maken, externe deskundigen laten opdraven of gemeentelijke spaarvarkens kapotslaan, maar het is zinloos als je er niet zelf in gelooft. Elke verandering begint met een grondhouding. Voor onze inwoners, u en mij betekent het dat we het heft steviger in handen willen nemen en passiviteit de deur wijzen”, aldus burgemeester Han van Midden.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023
Nieuwjaarsreceptie gemeente Roosendaal 2023