Herstelzorg
Herstelzorg

HerstelXL actief in gemeente

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - Per 1 januari 2023 heeft de gemeente Roosendaal de subsidie voor ‘Samenwerken aan Herstel’ toegekend aan HerstelXL, de herstelacademie van GGZ WNB, voor een periode van drie jaar. Met deze toekenning neemt HerstelXL alle herstelactiviteiten voor burgers in Roosendaal over van Fameus.

HerstelXL is door ervaringsdeskundigen tot stand gekomen. HerstelXL is een leeromgeving en ontmoetingsplek met een gratis aanbod van educatie en zelfhulp voor (psychisch) kwetsbare burgers die willen werken aan hun herstel. ‘Wij geloven in het herstellend vermogen en de eigen kracht van ieder mens. Wij werken met ervaringsdeskundigen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Hierdoor leer je van elkaar en inspireer je elkaar. Dat zorgt voor herkenning en erkenning.’

Mogelijkheden
HerstelXL biedt de volgende mogelijkheden aan voor alle burgers van de gemeente Roosendaal:
Herstelgroepen: Cursussen zoals Herstellen doe jezelf, WRAP, Photovoice en nog veel meer.
Inlopen:  Een plek waarbij je in contact kunt komen met ervaringsdeskundigen en andere burgers kunt ontmoeten.
Herstelcafés: Bijeenkomsten die georganiseerd worden voor alle burgers om te praten over psychische aandoeningen en kwetsbaarheden en het herstel daarvan.
Een Crisiskaart: Een klein persoonlijk document waarop staat wat er moet gebeuren als je in een psychische crisis raakt, samenvatting van crisisplan.
Een Cliëntservicepunt: Een plek waar je terecht kunt met allerlei vragen en voor een luisterend oor.

Vertrouwen

‘De naam HerstelXL vertolkt wat de ervaringsdeskundigen willen uitdragen met deze herstelacademie. De naam is krachtig, groots en oneindig. Het spreekt vertrouwen uit en dat is wat we nodig hebben in herstel. Geloof in jezelf. Kleine stapjes maken een XL-stap!’

Meer informatie en contact
Voor vragen over locaties, startdata- en tijden, neem contact op met HerstelXL.
Telefonisch via 0164-289988 of door een mailtje te sturen naar:
ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl.
Of kijk op:
www.ggzwnb.nl/herstelxl.