Afbeelding
Foto: Aart van Bockel

KPO kindcentrum De Stappen in Wouw 1 jaar!

Algemeen

WOUW - REGIO - Partytime! Het is kinderfeest in Wouw op donderdag 9 februari 2023. KPO kindcentrum De Stappen viert met een clown dat het eerste jaar erop zit. De foto’s geven een goed beeld hoe dit kinderfeest is gevierd en beleefd door kinderen, ouders en het onderwijskundig team. 

Het KPO kindcentrum aan de Kloosterstraat in Wouw biedt onderdak aan kinderopvang, school en BSO (opvang voorschools, tijdens schooltijd en naschools). KPO werkt regionaal. De ouders van in totaal 300 kinderen uit Wouw, Heerle, Moerstraten, Wouwse Plantage, Kruisland en zelfs uit Roosendaal hebben hun keuze laten vallen op het kindcentrum in Wouw. De BSO wordt door 100 kinderen bezocht. Een kleine 100 kinderen van 0-4 jaar hebben hier ook een beschermd plekje gevonden. 

De afkorting KPO staat voor Katholiek Primair Onderwijs, maar is in het beleid vertaald naar Kinderen Professionals en Organisatie. In totaal 21 scholen zijn aangesloten bij deze koepelorganisatie. Het lerende kind staat in de filosofie van de organisatie altijd centraal. Kinderopvang en onderwijs is mensenwerk, dus goed opgeleide professionals zijn eveneens een belangrijke pijler van het kindcentrum. Goed onderwijs vraagt anno 2023 ook om een goed ingerichte ICT omgeving zodat goed onderwijs kan worden verzorgd. Als je door de ruimten en bovenverdieping van het ruime, energie neutrale en duurzaam ingerichte kindcentrum dwaalt dan is direct duidelijk dat de organisatie geslaagd is in het operationaliseren van haar missie en visie. Door de open ruimtes is het aantal m2 optimaal benut. Ook de buitenruimte is op een natuurlijke wijze vorm gegeven. Je komt er geen stoeptegels tegen. Wel een klimheuvel.

Ouderparticipatie. Ouders worden gezien als partners in het ontwikkelingsproces van de kinderen in het kindcentrum. Zij worden betrokken en veelvuldig geïnformeerd over hun kind(eren) en de activiteiten van het kindcentrum. 

Brede vorming. Het KPO kindcentrum De Stappen streeft een brede vorming van de kinderen na. Naast rekenen en taal is ook culturele vorming en sport onderdeel van het dagelijks onderwijs. Taal en rekenen wordt in een jaargroep verzorgd. Er wordt themagericht geleerd. Wandborden en diverse themahoekjes zijn daarvan een zichtbare uiting. 

Supertrots. Directeur Marian van Dun en planner/administratief medewerker Inne Keller zijn trots op de gerealiseerde faciliteiten in Wouw zoals een aparte eigen ruimte voor babies tot 2 jaar. Ook het peuterprogramma is eigentijds. Zij kunnen spelend ontdekken, leren en bewegen. Heel belangrijk vindt het team van kindcentrum De Stappen de volle aandacht voor natuur, muziek, cultuur en gezonde voeding. 

Tot slot: Leerlingenkrimp wordt vaak gekoppeld aan dorpen. Is dat in Wouw ook het geval? Marian van Dun: “Nee hoor, we groeien nog altijd. Er is geen wachtlijst! En als we de grens van het huidige gebouw benaderen dan is er in de toekomst nog ruimte voor verdere uitbouw. Voorlopig kan ‘De Stappen’ nog voluit verder met haar unieke aanpak. Ook dat is een felicitatie waard!”

Schoolgebouw
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
KPO kindcentrum De Stappen