Afbeelding

Bommenregeling

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - In Nederland kennen we de Suppletieregeling Explosieven. Dit is een regeling op het gebied van de financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het gemeentefonds.

Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage. De bijdrage aan de gemeente uit het gemeentefonds bedraagt 68% over de gemaakte kosten exclusief BTW. De gemeente kan jaarlijks een verzoek om bijdrage indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraads-besluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen.