Vertegenwoordigers van gemeenten en provincie bijeen voor aansluiting van het Kasteel van Wouw bij de Zuiderwaterlinie.
Vertegenwoordigers van gemeenten en provincie bijeen voor aansluiting van het Kasteel van Wouw bij de Zuiderwaterlinie.

Kasteel van Wouw bij de Zuiderwaterlinie

Algemeen

WOUW - Het Kasteel van Wouw is dankzij de gemeente Roosendaal aangesloten bij de Alliantie Zuiderwaterlinie. De bedoeling van deze samenwerking is dat op deze manier het kasteel van Wouw nationaal en internationaal op de kaart wordt gezet. Met het Kasteel van Wouw als belangrijkste bezienswaardigheid, wordt het verhaal van de Zuiderwaterlinie verder verrijkt en kan dit deel van de linie nog beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt worden.

Het tekenen vond plaats in café-zalen Donkenhof in Wouw en daar waren vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, de provincie en de Zuiderwateralliantie aanwezig. Ook het bestuur en vrijwilligers van de Stichting Kasteel van Wouw waren uitgenodigd voor deze plechtigheid.

Burgemeester Han van Midden van de gemeente Roosendaal had voor deze gelegenheid niet alleen zijn ambtsketen, maar ook zijn laarzen meegebracht, want hij wilde graag een rondleiding op de Kasteelweide. Hij prees de vrijwilligers die al jaren bezig zijn om het terrein te onderzoeken delen van de oude vesting te restaureren. “Daar hebben jullie heel wat uren aan gespendeerd. Meer dan 20.000 uren inmiddels en dat worden er elke week meer”, gaf hij aan. 

Provinciale aandacht

Gedeputeerde Jos van der Horst, tevens voorzitter van de Alliantie Zuiderwaterlinie vertelde over de Zuiderwaterlinie die hij ‘een unieke ketting van historische vestingsteden en hun omgeving’ noemde. “Deze historische waterlinie loopt over de grens van noord en zuid Nederland en speelt sinds jaar en dag een rol van betekenis in sociaal, economisch, landschappelijk en cultureel opzicht voor de gehele Provincie Noord-Brabant. We zijn trots op deze parels in de provincie en zijn dan ook blij dat we er een parel aan toe kunnen voegen met het Kasteel van Wouw.”

Ook hij wees de gedeputeerde op het werk van de vrijwilligers en de meervoudige functie van de buitengracht die water op kan vangen en in het kader van de klimaatadaptatie belangrijk is.
Ook de natuurgebieden rond het kasteel noemde hij een bijzonder neveneffect van het project.

Handtekeningen voor aansluiting

Daarna was het tijd om de handtekeningen te zetten, want vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen waren naar Wouw gekomen, omdat deze gemeente de West-Brabantse Waterlinie vormen. 

Wethouder Arwen van Gestel van de gemeente Roosendaal gaf aan: “Samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen maakt gemeente Roosendaal dadelijk deel uit van de West Brabantse Waterlinie. Gezamenlijk hebben we een duidelijke ambitie: de verschillende elementen van de Zuiderwaterlinie, samen met ander erfgoed, uitbouwen tot een samenhangend cultuurhistorisch netwerk. De West Brabantse Waterlinie moet herkenbaar zijn als één geheel.” Lees verder op pagina 2.

Met de toevoeging van het gerestaureerde kasteel van Wouw, groeit het cultuurhistorische netwerk en kunnen de lokale verhalen nog beter verteld worden.”

Hierna zetten wethouder Letty Demmers van Bergen op Zoom, Maurice Remery van de gemeente Steenbergen, Peter Hoek van de gemeente Tholen en Arwen van Gestel van de gemeente Roosendaal hun handtekening op een groot bord. Samen met voorzitter Kees Hoendervangers werden daarna de nodige foto’s gemaakt en kreeg de gemeente Roosendaal de Zuiderwaterlinie vlag aangeboden.

Naar de Kasteelweide

De vlag zal straks bij het parkeerterreintje aan de Waterstraat wapperen, terwijl de eigen vlag van de stichting op de plaats waar vroeger de zuidoostelijke hoektoren stond gehesen kan worden. De Roosendaalse wethouder beloofde dat hij geld vrij zou maken om twee goede vlaggenmasten aan te schaffen

Hierna wandelde en reed het gezelschap naar de Kasteelweide waar nog een bordje werd onthuld waarop te lezen valt dat in 2023 het Kasteel van Wouw de publieksprijs van de Bank van Nederlandse Gemeenten won. Een prijs die overigens geen enkel financieel voordeel voor de Wouwse stichting met zich meebracht.

Na een rondleiding over het terrein keerden de deelnemers aan de plechtigheid terug naar het gemeentehuis in Roosendaal voor verder overleg.

De Zuiderwaterlinie en het Kasteel van Wouw

Rond de zestiende eeuw verbleven onder meer Karel de Vijfde en Filips de Tweede op het kasteel van Wouw. Het waren de hoogtijdagen voor het kasteel en de hoogwaardigheidsbekleders gingen van hieruit op jacht en deden zich te goed aan copieuze maaltijden. Zelfs Erasmus verbleef op het kasteel. Hij was een tijdlang de secretaris van de bisschop van Kamerik, de broer Jan van Glymes.

Tot voor kort was er van het kasteel echter niets meer te zien. De eeuwenoude funderingen van deze burcht en vesting zaten jarenlang verstopt in de grond. Maar, met het restaureren van de muren en het terugbrengen van de slotgracht hebben vrijwilligers het kasteel nieuw leven ingeblazen. Dankzij hun inzet is een belangrijk onderdeel van de Zuiderwaterlinie weer zichtbaar.

Kasteel van Wouw bij de Zuiderwaterlinie.
Kasteel Wouw bij Zuiderwaterlinie
Kasteel Wouw bij Zuiderwaterlinie
Het Kasteel van Wouw is als belangrijke bezienswaardigheid aangesloten bij de Alliantie Zuiderwaterlinie.