Afbeelding

Buurtbemiddeling verder op ingeslagen weg

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - Al zo’n 10 jaar kent de gemeente Roosendaal het fenomeen buurtbemiddeling. Dat zijn opgeleide vrijwilligers die optreden als bemiddelaar bij problemen in de buurt, zoals burenruzies. De gemeente Roosendaal, Alwel en WijZijn werken daarbij samen en hebben afgesproken om de komende vier jaar op de ingeslagen weg door te gaan.

Voorbeelden waarbij buurtbemiddeling wordt ingezet zijn onder meer overlast in de woonomgeving door geluiden van dieren, muziek of ander lawaai, conflicten tussen volwassenen

over hun buurkinderen, grondgeschillen, pestgedrag et cetera. Buren kunnen, als zij daarvoor openstaan, het onderlinge contact met elkaar herstellen met de hulp van buurtbemiddeling. Door de inzet van opgeleide vrijwilligers als bemiddelaar kunnen ruzies en escalaties in de buurt worden voorkomen. De betrokken partijen hoeven dan geen beroep te doen op de wijkagent voor bemiddeling. Of in het uiterste geval naar de rechter om hun gelijk te halen. Buurtbemiddeling helpt ze om er samen uit te komen.

De gemeente Roosendaal, Alwel en WijZijn werken nauw samen als het gaat om buurtbemiddeling. Afgelopen jaar is het project opnieuw geëvalueerd door middel van enquêtes en interviews bij deelnemers en verwijzers. Hieruit blijkt dat buurtbemiddeling als positief wordt ervaren. De gemeente Roosendaal, Alwel en WijZijn hebben daarom samen afgesproken om de komende vier jaar op de ingeslagen weg door te gaan.

De betrokken partijen verwachten daarmee de leefbaarheid te vergroten en de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers te stimuleren.