Vlnr: Apothekers Boris v. Wijk en Mariska Nefs, huisartsen Willem v.d. Kar en Pieter Vrijdag.
Vlnr: Apothekers Boris v. Wijk en Mariska Nefs, huisartsen Willem v.d. Kar en Pieter Vrijdag.

Goed nieuws: bouwvergunning voor gezondheidscentrum

Algemeen

WOUW - Er is goed nieuws voor de inwoners van Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten: de gemeente Roosendaal heeft de bouwvergunning voor het gezondheidscentrum in de Rotselaer verleend! Volgens planning zal op 1 oktober 2023 de Service Apotheek haar deuren openen. De andere zorgverleners, waaronder huisartsen dr. W. van de Kar, dr. P. Vrijdag en dr. J. Markx, zullen per 1 januari 2024 hun werkzaamheden starten samen met de fysiotherapeuten van De Praktijk en Thuiszorg West-Brabant. 

Dit betekent dat inwoners van Wouw vanaf 1 januari voor al hun medische behoeften terecht kunnen op één plek. Met de opening van het gezondheidscentrum wordt de zorg voor de inwoners van Wouw sterk verbeterd.

De komende tijd willen we u op deze manier op de hoogte houden van de vorderingen in de bouw van dit centrum. Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik de voordelen voor u als inwoner van Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten van dit medisch centrum uit te leggen. 

Samenwerking huisarts en apotheek

Uit onderzoek is gebleken dat de medicatieveiligheid toeneemt als huisarts en apotheek onder één dak zitten. Door onder één dak te werken, kunnen huisartsen en apothekers gemakkelijk samenwerken en informatie uitwisselen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als een patiënt meerdere medicijnen gebruikt die mogelijk met elkaar in conflict komen. Daarnaast kan een patiënt een bepaalde aandoening hebben waardoor een medicijn niet geschikt is voor de patiënt. Ook de bepaalde uitslagen van bloedonderzoek, die van belang zijn voor een veilig medicatiegebruik, zullen na de start van het centrum beschikbaar zijn voor de apotheek. De huisarts en apotheker kunnen dan samen de behandeling van een patiënt beter afstemmen zodat eventuele schadelijke bijwerkingen of juist het uitblijven van resultaat wordt voorkomen.

Naast voorkomen van problemen kan de samenwerking tussen huisartsen en apothekers ook helpen om medicijngebruik juist te verbeteren. Als huisartsen en apothekers samenwerken kunnen ze bijvoorbeeld bekijken of er medicijnen zijn die een patiënt niet meer nodig heeft of dat er betere alternatieven zijn waarvoor de patiënt in aanmerking komt. Dit zorgt vaak voor lagere kosten voor de patiënt en meer gebruiksgemak waardoor het makkelijk is de behandeling vol te houden. De expertise van de huisarts en apotheker vullen elkaar hierbij goed aan. De huisartsen en apothekers zullen in een wekelijks overleg alle patiënten die 5 of meer geneesmiddelen gebruiken gaan bespreken en dit jaarlijks herhalen om zo snel mogelijk problemen te voorkomen of verbeteringen voor te stellen.

Daarnaast zijn steeds meer medicijntekorten in Nederland, na Bulgarije is Nederland het land in Europa met de meeste tekorten! Dit kan komen door een tijdelijk productie probleem maar ook omdat steeds meer fabrikanten Nederland links laten liggen. De Service Apotheek in Wouw heeft een rechtstreekse verbinding met een groothandel in Duitsland waar veel geneesmiddelen, die in Nederland niet beschikbaar zijn, toch voor de patiënt besteld kunnen worden.

Een mogelijke andere oplossing is om patiënten tijdelijk een ander medicijn te geven dat vergelijkbaar werkt. De huisarts kan dan samen met de apotheker bekijken welk medicijn het beste alternatief is. Het is belangrijk dat de huisarts en apotheker goed communiceren, zodat patiënten op de hoogte zijn van het tijdelijke andere medicijn en dat ze weten wat ze kunnen verwachten.

Als laatste zullen patiënten in het nieuwe centrum de medicijnen rechtstreeks bij de apotheek gaan aanvragen. De apotheek doet dan namens de patiënt een verzoek bij de huisarts. Er kan eventueel al van te voren een alternatief overleggen met de patiënt en huisarts voordat het recept door de huisarts uitgeschreven is. Dit zorgt ervoor dat de tijd tussen aanvraag door de patiënt en klaarliggen zo kort mogelijk is, als het moet binnen een uur.

Het gezondheidscentrum is een aanvulling op de bestaande zorg en biedt inwoners van de gemeente hoogwaardige zorg die nodig is. 

Afbeelding