Afbeelding

Digi-taalhuis gecertificeerd in aanpak laaggeletterdheid

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - Dinsdag werd de recente certificering van het digi-taalhuis Roosendaal in de bibliotheek Parrotia feestelijk gevierd. De Krant was daarbij aanwezig en luisterde naar de toelichting, uitgesproken door Klaar Koenraad (wethouder) en Roos Herman (directeur-bestuurder Bibliotheek West-Brabant). Zowel de gemeente Roosendaal als de bibliotheek investeren al geruime tijd in de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen. Hoe? Hieronder meer nuttige informatie.


Laaggeletterdheid; wat is dat? Laaggeletterd ben je als je moeite hebt met taal en/of rekenen. Heb je moeite met lezen, schrijven en niet de digitale vaardigheid die in het dagelijks leven van een volwassene worden verwacht, dan loop je een grote kans achterop te raken in onze maatschappij. Je mist dan de basisvaardigheden om zonder problemen mee te kunnen draaien in de opvoeding en scholing van je kinderen en/of probleemloos (betaald of onbetaald) aan de slag te zijn bij een werkgever. Voorlezen van de eigen kinderen is dan bijvoorbeeld een probleem. Dat geldt ook voor het lezen (en eventueel beantwoorden) van een brief van een zorgverzekeraar of van een overheidsinstantie (belastingdienst, Duo, gemeente, et cetera.
Investeren in laaggeletterdheid? Zo’n 2.5 miljoen inwoners van Nederland zijn laaggeletterd en worden dagelijks op allerlei momenten (zowel thuis als buitenshuis) geconfronteerd met deze beperking rond basisvaardigheden. Dat geeft bij veel laaggeletterden stress en onzekerheid die vaak voor anderen verborgen blijft. Dit grote maatschappelijke vraagt om een oplossing. Het leven wordt namelijk veel mooier en makkelijker als je wel kunt lezen en schrijven en wel digitaal vaardig bent. Ouders en werkenden kunnen dagelijkse problemen dan beter aan. Ze zullen dan ook lekkerder in hun vel zitten. Daar wordt iedereen beter van! Hoe pakt Roosendaal dit aan?

Het Digi-taalhuis. Voor mensen die willen leren lezen, schrijven en/of rekenen en willen leren hoe zij met een computer kunnen omgaan is er het Digi-Taalhuis. In Roosendaal is dat gevestigd in de bibliotheek Parrotia, gevestigd op adres Markt 54D. Iedereen kan tijdens een inloopspreekuur zonder afspraak langskomen voor hulp en advies. Maar je kunt ook bellen of een e-mail sturen. Geïnteresseerd? Kijk op: www.taalwestbrabant.nl

Het Digipunt. Heb je problemen met zaken die digitaal geregeld moeten worden, maak dan gebruik van Digi-punt, ook gevestigd op adres Markt 54D. Deze gratis service wordt verzorgd door vrijwilligers die inwoners van Roosendaal en de dorpen binnen de gemeente helpen met onder andere doorgeven van wijzigingen bij uitkeringsinstanties, gegevens aan het UWV, on-line aanvragen van studiefinanciering of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen enzovoort.

Wil je gebruik maken van Digipunt of wil je weten of zij je kunnen helpen? Bel dan op ma-ochtend, di-ochtend of do-ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur naar 06-38772526 of mail naar: wonenplus@wijzijntraversegroep.nl

Aanwezige bij de certificering
Laaggeletterdheid
Ophangen van het certificaat.
Toespraak door Klaar Koenraad
Voorbeeld oefenmateriaal taalles
Certificaat Zicht op ontwikkeling taalhuizen