Brabants boekske
Brabants boekske

Gedicht of verhaal in dialect voor Brabants Boekske 2024

Algemeen

REGIO - Het Brabants boekske 2023 is een groot succes geworden. Nog nooit zijn er zoveel exemplaren gedrukt en na drie weken was het boekske volledig uitverkocht. Nadat Uitgeverij Minerve Pers had aangeboden alle kosten voor te schieten, en het Brabants boekske daardoor was gered, hebben heel veel mensen bijgedragen aan dit succes. 

Taalkundige Yoïn van Spijk bood zich aan als eindredacteur. Marja van Trier bood aan de vormgeving te verzorgen, plus met haar groep Treveris het muzikale gedeelte van de presentatie. Noud Bongers met zijn werkgroep van de Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd bood aan de presentatie te verzorgen in mfc De Snoeck te Lith. Iris Bongers wilde weer de illustraties op haar unieke wijze verzorgen. De Gemeente Oss wilde graag doorgaan met het beschikbaar stellen van de felbegeerde Willem Ivenprijs. De onafhankelijke jury van deze prijs wilde eveneens graag haar werkzaamheden voortzetten. Net als voorgaande jaren leverde een vijftigtal dialectschrijvers en -dichters een literaire bijdrage. Ook de pers werkte uitstekend mee. Al deze mensen hebben hun diensten gratis en belangeloos verricht.

Na deze mooie achttiende editie moeten we het Brabants boekske natuurlijk niet alleen voortzetten, maar nog succesvoller maken. Het Brabants boekske is immers inmiddels belangrijk cultureel erfgoed geworden, dat niet verloren mag gaan. Vandaar dat wij u van harte uitnodigen om ook dit jaar weer een verhaal of gedicht in uw eigen Brabantse dialect in te sturen. Het thema is: Bij ons in de femilie. Let wel: dit is het thema, het onderwerp waarover het verhaal of gedicht moet gaan. Er wordt echter wel van u verwacht dat u zelf een titel voor uw verhaal of gedicht bedenkt.

U mag wat ons betreft het thema vrij ruim interpreteren, maar de jury houdt zich het recht voor om hier wat strenger op te letten. Voor de schrijvers van proza melden we dat hun bijdrage maximaal 800 woorden mag beslaan. De gedichten zouden maximaal 28 regels mogen zijn. We ontvangen de inzending graag in Times New Roman 12. De auteursnaam boven de titel en onder de bijdrage < In het dialect van … >. Geen vet of cursief gebruiken s.v.p.

De redactie van het Brabants Boekske bestaat uit Jan Luysterburg, met Yoïn van Spijk als eindredacteur.

Het beste verhaal of gedicht van het Brabantse Boekske wordt beloond met de Willem Ivenprijs

Het boek zal volgens plan op 10 maart 2023 verschijnen en verkrijgbaar zijn tijdens de presentatie en daarna in de reguliere boekhandel. Auteurs krijgen een aanzienlijke korting.

Voor spellingsadvies verwijzen we naar de website van de Stichting Brabants (website www.stichtingbrabants.nl), waar onder ‘voorkeursspelling’ het boekje Hoe schrijf ik mijn dialect? is te vinden.

Om uw dialectteksten begrijpelijker te maken voor onze lezers, verdient het aanbeveling om onder uw verhaal of gedicht een lijstje te zetten van 5 à 10 ‘moeilijke’ woorden, met daarbij de Nederlandse ‘vertaling’.

Uw bijdrage zou voor 1 december 2023 ingestuurd moeten worden. Liefst per e-mail naar luysterburg01@ziggo.nl maar het mag ook per post: De Acacia 33, 4631 DB Hoogerheide. Het is de bedoeling dat elke auteur slechts één bijdrage instuurt. Veel inspiratie en succes bij het schrijven van uw bijdrage.

Met vriendelijke groeten,

Jan Luysterburg, Hoogerheide

Yoïn van Spijk, Lent