Afbeelding

Kerkbestuur en Icoon verheugd met Rijkssubsidie

Algemeen

WOUW - “Zoals bekend is, hebben we in 2021 de toren van de St Lambertuskerk volledig gerestaureerd”, zegt Piet Backx, een trotse vicevoorzitter inclusief aanspreekpunt gebouwen van het parochiebestuur. Deze toren kan weer tientallen jaren mee en dit was een belangrijk deel van de totale restauratie. Vooral het metsel- en voegwerk was heel slecht en dat geldt ook voor het resterende gedeelte van het middenschip. 

“We hebben alle werkzaamheden voor het resterende gedeelte van het middenschip in beeld gebracht, zodat dan het volledige middenschip inclusief de uitgevoerde toren 100 procent is gerestaureerd. De werkzaamheden bestaan uit: vervangen leien van een dakgedeelte aan het Pastoor Woltersplein, voeg- en metselwerkreparatie, voegwerk glas-en-loodramen, natuursteen dorpels vastleggen et cetera. De kosten bedragen hiervoor € 468.000,- Hiervoor hebben we als parochiebestuur afgelopen april een rijkssubsidie aangevraagd. Tot ons groot genoegen is er een rijkssubsidie toegekend van € 278.612,-. Het resterende gedeelte van ca € 200.000,- moeten we zelf betalen”, aldus Piet Backx. 

Hij vervolgt: “Zoals we reeds eerder in 2021 hebben gemeld, heeft het parochiebestuur geen financiële mogelijkheden voor het bekostigen van de restauratiewerkzaamheden. Daarom hebben we aan het bestuur van de Stichting Behoud de Sint Lambertuskerk gevraagd om de restende € 200.000,- bij te dragen. Zoals bekend is het bestuur van de Stichting erg actief met allerlei sponsoracties om gelden te verwerven voor de totale restauratie van de Lambertuskerk, waarvoor we ze zeer erkentelijk zijn.” 

Icoon

Namens Stichting Behoud Lambertuskerk (Het Icoon) geeft Peter Buijs aan zeer verheugd te zijn de volgende stap in de restauratie van dit monumentale gebouw te kunnen zetten. “Het streven van onze stichting is dit gebouw duurzaam door te kunnen geven aan volgende generaties. Met de restauratie van de toren is al een prachtige start gemaakt en nu kunnen we over enkele jaren het middenschip aanpakken.”

Steunberen

Peter Buijs legt verder uit: “We hopen in 2025 de financiële ruimte te hebben om het ons mogelijk te maken de restauratiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. De Stichting kan rekenen op steun van velen, via de Vrienden van Het Icoon en onze Steunberen, die voor € 1000,- per jaar ons werk steunen. Het stichtingsbestuur gaat onvermoeid door met het zoeken van middelen om de volledige restauratie over een tiental jaar te kunnen afronden. Want iedereen in Wouw is het er over eens dat dit mooie markante, beeldbepalende gebouw niet mag verdwijnen. Op de website van de parochie hebben we een fotorapportage geplaatst van de huidige situatie en we hopen eind 2025 deze gebreken te hebben opgelost.”