Schuurkapel Tolberg.
Schuurkapel Tolberg. Foto: AB

Schuurkapel Tolberg opent de luiken!

Algemeen

TOLBERG - Een stukje geschiedenis. Als we in de ochtend van carnavalsmaandag het terrein van de Tolberg Kapel oprijden wordt direct duidelijk dat aan de Damastberg in de Roosendaalse wijk Tolberg een bijzondere ontmoetingsplaats is gevestigd. We worden te woord gestaan door Jacqueline Chamuleau, voorzitter van de stichting Kerstens. Zij vertelt eerst iets over de geschiedenis van de Tolberg Kapel. 

Jacqueline: “Deze kapel (een voormalige Vlaamse schuur) was, net als de hiernaast gelegen boerderij, eigendom van de familie Kerstens. De laatste boerin, de vrijgezelle Lisa Kerstens, leefde op de boerderij tot haar overlijden. Zij had meerdere eveneens ongehuwde broers en zussen (kloosterzusters) en dus geen opvolger. Toen de nieuwe wijk Tolberg, alweer meer dan veertig jaar terug, vorm kreeg werden de grond van de boerderij en de Vlaamse schuur (een koeienstal) inclusief boomgaard verkocht aan Natuurmonumenten. Lisa had als wens dat in de voormalige koeienstal een kapel zou worden opgericht. 

De schenking van de familie Kerstens werd ondergebracht in de Stichting Kerstens die de pachtbetaling, het beheer en het onderhoud van de schuur op zich nam. Op 28 mei 1999 werd de geheel gerenoveerde Tolbergse schuurkapel ingezegend door de Bredase bisschop Tiny Muskens. Inmiddels worden de bestuurszetels van de stichting Kerstens allemaal door burgers ingevuld. Natuurmonumenten heeft haar zetels teruggegeven; de twee parochiezetels zijn vacant. Het jaar 2024 is dus een jubileumjaar en dat wordt het gehele jaar luister bijgezet met diverse activiteiten die bijdragen aan een van de doelstellingen van de stichting: “Ontmoeten en Verbinden”.


Onbekend maakt onbemind

De Tolbergse schuurkapel is voor de kenners een bijzondere plaats. Maar nog veel meer mensen, zelfs zij die al vele jaren woonachtig zijn in de wijk Tolberg, kennen de schuurkapel in het geheel niet. Jacqueline: “Daar mag best verandering in komen en het jubileumjaar is daarom een goede aanleiding voor extra Public Relations.” Tijdens een korte rondleiding licht Jacqueline toe hoe uit zee aangespoeld hout door de Biervlietse pastoor en beeldhouwer Omer Gielliet is bewerkt tot onder andere een prachtig kruisbeeld en een Mariabeeld, in gebruik als doopvont.


Wat is er zoal te doen?

Jacqueline verwijst naar de website www.tolbergseschuurkapel.nl maar daar blijft het niet bij. Er is nog zoveel meer te vertellen dat de lezers best mogen weten. Allereerst natuurlijk de capaciteit van de schuur. Er is een kleine Mariakapel die via de deur aan de zijkant van het gebouw kan worden betreden. In dit stiltecentrum komen dagelijks meerdere mensen die even plaatsnemen en er een kaarsje aansteken. De grote goed verwarmde ruimte (vloerverwarming!) van de Vlaamse schuur heeft een zitcapaciteit van zo’n 110 stoelen en wordt benut voor een scala aan activiteiten. Als het gezelschap kleiner is dan wordt de zaal met een schuifwand aangepast. Ook zijn er met enige regelmaat bijeenkomsten van de Zonnebloem (afdeling Tolberg) en repetities van “De Vrolijke Noten”. De piano wordt doordeweeks benut door Nadia Rutkovska die pianolessen verzorgt. Ook andere sociaal-culturele activiteiten kunnen hier plaatsvinden. “De schuurkapel is echter geen feestlocatie”, benadrukt Jacqueline.


Nieuws

De kruiswegviering van Goede Vrijdag zal dit jaar een bijzonder tintje krijgen. In december 2022 heeft de Stichting namelijk 15 kruiswegstaties uit de voormalige Roosendaalse Moeder Godskerk ontvangen. Vijftien? Jacqueline: “Ja, normaal zijn er veertien staties maar de vijftiende statie geeft in dit geval de verrijzenis weer.” De viering zal worden opgeluisterd met passieliederen waarbij de sopraan M. Pavlova het verdriet van de moeder centraal stelt. Kom luisteren dus! 

Als we even de Mariakapel inlopen, wijst Jacqueline naar de staf in de hand van Maria. Die is afkomstig uit de gesloten kerk van Huijbergen en geschonken door de vorig jaar augustus vertrokken Roosendaalse pastoor Marc Lindeijer S.J. Jacqueline: “Mooi he?”.

Afsluitend: er zijn in de Tolbergse schuurkapel dus regelmatig activiteiten. Nog nooit hier geweest? Gewoon een keer binnenstappen, de sfeer proeven en mensen ontmoeten in een prettige sfeer. Wie wil dat nu niet?

Afbeelding
Mededelingen
Mariabeeld in de kapel.
Herdenkingssteen