Dorpsraad Wouw, hier met elf van totaal dertien leden die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun geliefde dorp (foto: Wil Mensch).
Dorpsraad Wouw, hier met elf van totaal dertien leden die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun geliefde dorp (foto: Wil Mensch). Foto: Wil Mensch

Dorpsraad Wouw stelt leefbaarheid centraal tijdens jaarbijeenkomst

Algemeen

WOUW – De Dorpsraad Wouw werd na de gemeentelijke herindeling opgericht vanuit de wens om de eigen identiteit te behouden. “Door constructief te overleggen en terug te koppelen wat er leeft onder de Wouwenaren, zijn we een serieuze gesprekspartner geworden van de gemeente”, zeggen voorzitter Harry van Eekelen en bestuurslid Leon Breugelmans. “Leefbaarheid staat boven aan onze agenda. Tijdens de jaarbijeenkomst van 20 april gaan we in op de thema’s die deze bevorderen. We hopen dan ook op een grote opkomst, inclusief de jeugd. Zij zijn de toekomst en dus ook die van Wouw.”

“Leefbaarheid is een breed begrip”, realiseren Harry en Leon zich goed. “Hieronder vallen veiligheid, gezondheid, onderwijs, verkeer en veiligheid, woongenot, winkelaanbod, het verenigingsleven, enzovoort. Wouw heeft altijd hoog gescoord op het gebied van voorzieningen. Ook is het een dorp waar veel onderlinge samenhang is. Kortom: het is een kleine kern, maar wel met een groot en sterk karakter. En dat wilden de Wouwenaren vooral niet verliezen toen ze bij de herindeling onder de gemeente Roosendaal kwamen te vallen. Een beetje een Calimero-gevoel”, omschrijft de voorzitter. “Bij de meesten is die angst verdwenen, mede door de inspanningen van de Dorpsraad.” 

Veranderen begint bij jezelf

Zelf is Harry drie jaar geleden in de Dorpsraad gestapt. Leon volgde een jaar later. In die relatief korte periode hebben zij zelf kunnen ervaren hoe groot de rol en invloed van de Dorpsraad Wouw is. “De gemeente heeft verbinders aangewezen, ambtenaren met wie wij in gesprek gaan namens de Wouwenaren. De leden van de Dorpsraad vertegenwoordigen de inwoners en geven hen een stem. Ieder van ons wil graag van betekenis zijn”, verwoordt Leon zijn eigen motivatie en die van de medeleden. “Het is gemakkelijk om vanaf de zijlijn commentaar te geven, maar wil je iets veranderen, zul je toch echt zelf iets moeten doen.” Harry is het volledig met hem eens. “De leden van de Dorpsraad vullen elkaar aan in kwaliteiten, talenten en ervaring. Om die nog krachtiger in te kunnen zetten, hebben we vier projectgroepen gevormd met ieder een eigen specialisatie, namelijk: communicatie-PR-ICT, openbare ruimtes, toerisme en sociaal en duurzaam. Bij deze groepen sluiten structureel Wouwenaren aan die weliswaar geen lid zijn maar wel hun expertise inzake relevante onderwerpen met ons willen delen. Dat zorgt voor nóg meer verdieping en verbreding van onze kennis en ons netwerk. Mooi natuurlijk, want des te meer kunnen we bereiken.”

Verbinding en collectieve kracht

“Want we kunnen nog zoveel initiëren, zonder de input, betrokkenheid en inzet van de Wouwse inwoners, zouden we niet kunnen realiseren wat we nu wel doen”, benadrukken Harry en Leon. “Neem het snoeien van het groen in het Catharinapark tijdens de Doe Dagen. Daarbij werken onze bestuursleden van de projectgroep openbare ruimtes zij aan zij met de omwonenden om de klus te klaren. Dit soort activiteiten zorgt voor verbinding. Toch staan ook wij weleens voor een dilemma, vooral wanneer er sprake is van tegenstrijdige belangen”, geven de heren toe. “Dit speelde bijvoorbeeld toen een poos geleden de ergernis opliep doordat er in ons dorp steeds vaker op de stoep werd geparkeerd. Maar diegenen die minder mobiel zijn, moeten hun auto wel dicht in de buurt van hun huis of andere bestemming parkeren. Daarop zijn we naar de gemeente gestapt en samen zijn we tot een aanpak gekomen die alle partijen diende en samenbracht, waardoor de rust wederkeerde. De inwoners van Wouw kunnen samen ook echt een krachtig collectief vormen, waarmee we kunnen voorkomen dat er dingen gebeuren die we liever niet willen. Zoals toen we hoorden over de plannen voor het plaatsen van een gigantisch zonnepanelenpark. Massaal hebben de Wouwenaren hun tegenstem laten horen. Met succes! Niet dat we tegen duurzaamheid zijn, integendeel”, betoogt Harry. “Het is één van onze pijlers.” Leon knikt instemmend. “Het ging ons om de grootte, het gebied bestreek namelijk 18 voetbalvelden, en om de locatie. Het is een prachtig natuurgebied waar letterlijk de schop in zou worden gezet.” 

Meedenken

Op het onderwerp verduurzaming wil Harry graag dieper ingaan. “Binnen onze gemeente is de Stichting Energie Transitie Roosendaal (StER) actief om hierover alle inwoners gratis van onafhankelijk advies te voorzien en eventueel te ondersteunen. Op ons verzoek hebben de vrijwilligers van StER afgelopen november een informatieavond gehouden in het café van gemeenschapshuis de Geerhoek, voor die gelegenheid omgedoopt in het Energiecafé. Want ook op dat vlak denken we mee. De inwoners waarderen dat, merken we. De drempel voor Wouwenaren om hun zorgen en behoeften uit te spreken wordt merkbaar minder hoog. Dat is goed, want zo kunnen we eerder aan de bel trekken bij de gemeente, die op haar beurt ook weer sneller terug kan reageren. Je zou ons dus kunnen beschouwen als een soort smeerolie tussen inwoners en gemeente”, vat Harry samen. 

De balans opmaken

“Als je vraagt wat de Dorpsraad Wouw allemaal bereikt heeft, mag de communicatie met de gemeente ook echt niet ontbreken”, voert Leon aan. “De contacten lopen steeds soepeler, we worden bij toekomstplannen betrokken en hierover goed geïnformeerd, waaronder herinrichtings- en woonprojecten, het nieuw te bouwen Bravis en de aanleg van de snelfietsroute F58.” De balans opmakend kan de Dorpsraad al met al dus bijzonder tevreden zijn. Valt er dan nog wat te wensen? “Zeker wel”, vinden beide heren. “We willen geen grijze mannen club zijn. Jongeren en nog meer dames zijn daarom ontzettend welkom om onze gelederen te komen versterken. Zonder meer heerst er nu cohesie binnen de Dorpsraad. Maar willen we ontwikkelen en toekomstbestendig zijn, moeten we kritisch blijven kijken naar onszelf. Dus evalueren we regelmatig waar we staan, hoe we functioneren en wat we willen verbeteren. De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) heeft speciaal voor dorpsraden een spel ontworpen dat deze vragen aan de orde stelt. Na het doen daarvan, kwamen we tot de conclusie dat we nog pro-actiever willen zijn. Dat betekent nog eerder signaleren en sneller handelen. Overigens komt Lenneke van der Meer, werkzaam bij de VKKNB, spreken over de rol van dorpsraden tijdens onze jaarbijeenkomst op 20 april.”

Welkom!

Zij is één van de acht sprekers die de Dorpsraad voor die middag heeft uitgenodigd. “Ook wethouder Arwen van Gestel is onze gast. Hij spreekt over de uitdagingen om betaalbare huisvesting, met name voor starters, in Wouw te realiseren”, lichten Harry en Leon een tipje van de sluier. “Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor groen en water. En voor eenzaamheid. Die is vaak niet zichtbaar maar de groep mensen die daaronder lijdt, is groter dan gedacht. De stamtafel als ontmoetingsplaats helpt eenzaamheid terug te drijven maar we kunnen nog veel meer doen. Hierover praat Chantal Huijbrechts van Social Klus. Ook het toerisme binnen onze kern komt aan bod. Het mag best gezegd worden dat we trots zijn op de hoeveelheid evenementen die Wouw organiseert en op de ondernemers die dat mogelijk maken. Denk aan Wouw on Ice, Wouws Wieler Weekend, Rockin Wouw en Wouw on the Beach. Tevens wordt er gekeken naar hoe we de drie iconen van Wouw, zijnde molen De Arend, de Lambertuskerk en het kasteel, nog meer kunnen highlighten. Het is belangrijk dat we onze voorzieningen en dus de leefbaarheid op een hoog peil houden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen luisteren en -als men iets relevants toe te voegen heeft- om mee te praten. Vooral ook willen we de jongeren onder ons stimuleren om te komen. Want uiteindelijk bepalen zij de toekomst van Wouw. Wees dus welkom op zaterdag 20 april tussen 14.00 en 17.00 uur in gemeenschapshuis De Geerhoek. Het belooft een interessante middag te worden.”