HUIS van Roosendaal
HUIS van Roosendaal Foto: Bep Tielemans

Huisvestingplan scholen

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - Om tot een toekomstbestendig scholenbestand te komen in de gemeente Roosendaal wil de gemeente een visie en integraal huisvestingplan uitwerken. 

Daarbij wordt ingezet op een betere regie in de samenwerking met de lokale schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en andere relevante partijen. Met ondersteuning van een gespecialiseerd adviesbureau wordt in 2023 een proces opgestart om samen met alle partijen samen te werken aan de basis voor een visie en integraal huisvestingsplan voor het primair- en speciaal onderwijs. In het bijzonder wordt daarbij ook nadrukkelijk gekeken naar de behoefte en manieren om integrale kindcentra te gaan ontwikkelen in de gemeente Roosendaal.

De te maken kosten voor het betrekken van een gespecialiseerd adviesbureau worden betaald uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting