Zero Waste Week is in aantocht.
Zero Waste Week is in aantocht.

Een goed voornemen: Zero Waste

Algemeen

REGIO - Onze wereld is zwaar vervuild door gigantische hoeveelheden afval. Dat is zichtbaar langs onze snelwegen, in stedelijke groenstroken, langs de strandlijn, in oceanen en zeeën en aan de oevers van beken en rivieren. Daarnaast is veel afval onzichtbaar, chemisch van aard, afgedekt door aarde, bebouwing of blad of minuscuul klein. Dat tast nu en op langere termijn de natuur aan en dringt via lucht, water en voeding ook ons lichaam binnen. Dat moet stoppen. Nul afval (Zero Waste) is het ultieme doel. 

Dat gaat niet vanzelf. Gemeenten in de regio gaan daarom in 2024, ondersteund door Zero Waste Nederland, meerdere initiatieven opstarten. Dat is vastgelegd in het regionaal afvalpreventie akkoord. De Krant zal daar tijdens komende edities aandacht aan besteden. Deze maand alvast enkele tips om minder geld aan afval te besteden.

Aantal ledigingen

Binnenkort ontvangen namelijk de meeste Nederlandse lezers van De Krant weer hun jaarnota gemeentelijke afvalstoffenheffing. Per persoon produceren we zo’n 455 kilo huishoudelijk afval per jaar oftewel meer dan 1 kg per dag! Afval wordt zoveel mogelijk apart ingezameld. Jaren geleden is de container met de blauwe deksel, groene deksel, zwarte deksel, oranje afvalzakken en de glasbak geïntroduceerd. Maar het ledigen en afvoeren is niet gratis. Onder het motto “De vervuiler betaalt” bedraagt de vaste heffing 2024 op jaarbasis 362,-- euro per meerpersoonshuishouden. Een eenpersoons huishouden betaalt 313,25 euro. Daarnaast betaal je, 1 keer per jaar achteraf in rekening gebracht,  per opgehaalde grijze restcontainer van 240 liter een bedrag van 9 euro; een 140 liter container kost per lediging 5,25 euro. Op de site www.bwbrabant.nl staan de tarieven voor inworpen in de ondergrondse restafvalcontainers vermeld. Op de vaste kostencomponent heb je zeer beperkt invloed. Waarop wel? Op het aantal ledigingen!

Afval voorkomen en reduceren

Hier volgt een aantal tips om afval te voorkomen en reduceren:
Goed scheiden. Papier en karton in de papiercontainer, glas in de glasbak, kleding in de kledingcontainer, zacht plastic en blik in de gele zak en groen afval en etensresten in de groene bak. Al deze waardestoffen kunnen, na behandeling, worden hergebruikt. Zo zijn minder nieuwe grondstoffen nodig.
Stop met ongelezen (in folie verpakte) reclamefolders. Bij de gemeente is de Nee/Nee en Nee/Ja brievenbussticker verkrijgbaar. Lees je de folder wel. Dat is OK! Stop met trends volgen. Heel veel kleding, schoeisel maar ook andere gebruiksvoorwerpen zoals bankstellen verdwijnen in gigantische afvalstromen voordat er überhaupt sprake is van slijtage. Denk daar eens over na. Probeer ook via deze route je CO2-uitstoot en afvalbijdrage te beperken. Je geeft je spullen door langer gebruik een meerwaarde en uiteindelijk geeft het je ook een goed gevoel!

Koop tweedehands. De Kringloper, Marktplaats, Vinted, et cetera dragen bij aan minder afval, mooier gezegd: de circulaire economie. Je kunt er prima bruikbare spullen vinden maar ook inleveren en verkopen. Zo help jij als individu mee met het realiseren van de minder-afval doelstelling van de overheid.

De lunchbox. Iedereen kent intussen de internetaanduiding “Mijn”. Tijd dus om nu ook zelf te stoppen met weggooi-verpakkingen zoals de kartonnen koffiebeker -met een dunne folie aan de binnenzijde- en de dagelijkse plastic boterhammenzakjes. Mijn.broodtrommel en Mijn.drinkbeker gaan jaren mee. Gewoon doen in 2024. 

Voedsel weggooien. Dat is echt ouderwets gedrag. Minder inkopen, minder te veel eten klaarmaken. Wat overblijft van een lekkere maaltijd is de volgende dag nog prima te eten of te verwerken. Kliekjes eten: zo gek nog niet! 

Een volle (af)wasmachine draaien. Energie, water en (af)wasmiddel besparen kan simpel. De machines gaan pas aan als ze vol zijn. Dat scheelt op jaarbasis enkele kartonnen- en kunststof wasmiddel verpakkingen. en de inhoud daarvan. 

Elektronisch afval beperken. Veel elektronica, zoals heggenschaar, motorzaag, boormachine etc. is vaak defect door slecht of geen onderhoud of verkeerd gebruik. Vaak is een klein onderdeel versleten. Niet weggooien en nieuw kopen dus maar (laten) repareren. Heb je weinig opbergruimte in huis? Denk dan eens of je iemand in de buurt kent waar je het apparaat even mag lenen. 

Bewust omgaan met kleding. Niet weggooien maar repareren en/of doorgeven is weer “hot”. Veel ouders met kleine kinderen hebben kledingruil al ontdekt. Op school of via een appgroep wisselt kort gedragen kleding -gewassen en nog in prima staat- van eigenaar. Wist u dat de kledingconcerns wereldwijd een voorraad voor de komende zes jaar in hun magazijnen hebben liggen? En dat een groot deel daarvan ongebruikt op de vuilstort in ontwikkelingslanden belandt? En dat de kledingconcerns de officiële gebruiksduur van hun kleding sinds kort hebben aangepast (van 7 naar 30 dagen)? Het wassen van deze kleding levert slechts ellende op (verkleuring, stof slijtage en nanoplastics in het milieu). 

Zet alleen volle afvalcontainers aan de straat. Minder containerledigingen zorgen voor lagere kosten bij de afvalverwerkers maar ook bij huishoudens. De snelste (geld)winst voor huishoudens is te behalen bij de grijze bak. Elke maandelijkse lediging kost je in West-Brabant bijna een tientje! Een tweepersoons huishouden kan (zonder veel moeite!) met eenmaal ledigen per jaar toe. Stinkt die bak dan in de zomer? Nee hoor. De grijze container is wel zwaar als hij uiteindelijk aan de straat wordt gezet. Maar dan heb je wel mooi (tot wel 100 euro!) bespaard. En de aarde en haar bewoners -mens, dier en plant- een beetje geholpen. Mooi toch?

Poster Samen Afval Vrij