Karel Schrooyen
Karel Schrooyen

Toelichting op cryptische woordgrap Kobus en Kwiebus

Algemeen

WOUW - REGIO - Al meer dan 10 jaar treft u op een van de laatste pagina’s van De Krant regio Wouw de woordpuzzel van Kobus en Kwiebus. De namen Kobus en Kwiebus zijn afgeleid van de 6 meter hoge melkbussen langs de A58. Hier in de krant stellen ze elkaar steeds cryptische vragen, die door Karel Schrooyen bedacht en getekend worden. 

Het ene melkbusje geeft de cryptisch omschrijving van meestal een samengesteld woord. Waarop het andere melkbusje het antwoord schuldig blijft. Door de krant om te draaien kunt u het antwoord, als u het nog niet gevonden zou hebben, Iezen.

Een samengesteld woord is opgebouwd uit twee zelfstandige woorden met een heel eigen betekenis. Maar samengevoegd kan dat woord  een heel andere betekenis krijgen. Een raar soort fenomeen wat je dwingt anders tegen dingen aan te kijken. Die combinaties kunnen verstrooiheden oproepen. De ene persoon doorziet ze meteen de ander moet er wat langer naar kijken of komt er helemaal niet aan uit. De oplossing zit hem vaak ook in het zoeken naar een synoniem van de woorden. Simpel denken is doorgaans het beste, wie gewend is diep over dingen na te denken komt er vaak moeilijker aan uit.

Waarom vinden mensen woordspelingen vaak grappig? Dat komt omdat er een idee achter zit dat tegen onze verwachting ingaat. Een woordgrap begint door hem te lezen in onze linker hersenhelft en wordt daarna door onze rechter creatieve hersenhelft overgenomen om te verwerken en te begrijpen. Als men de context dan begrijpt overvalt ons een gevoel van verrassing wat ons blij maakt. 

Wij hopen dat deze woordgrappen van Kobus en Kwiebus in de toekomst bij u nog veel endorfine mogen opwekken. Zodat u na het lezen van de krant er een geluksgevoel aan overhoudt.