Afbeelding

Verlenging aanvraagperiode subsidie corona

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - De subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs is opgesteld zodat organisaties en schoolbesturen subsidie aan kunnen vragen om activiteiten te organiseren om corona gerelateerde achterstanden bij jeugdigen te verkleinen.

De duur van de aanvraagperiode was tot en met 31 juli 2023. In de praktijk is gebleken dat de periode te kort is. Er is dan ook door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Roosendaal besloten om de aanvraagperiode te verlengen tot en met 31 juli 2024.