Het college van burgemeester en wethouders gemeente Roosendaal.
Het college van burgemeester en wethouders gemeente Roosendaal. Foto: Gemeente Roosendaal

Openbare besluiten college B en W

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Roosendaal heeft afgelopen week onder meer de volgende besluiten genomen:

Ambitie Gezondheidsbeleid 2024-2028 

Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Roosendaal is verantwoordelijk voor het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid. De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht gemeenten namelijk om iedere vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders legt de herijkte ‘Ambitienota Gezondheidsbeleid 2024-2028’ ter besluitvorming voor aan de Roosendaalse gemeenteraad. Deze nota is gericht op het verminderen van ziekten d.m.v. preventie, het bevorderen van gezonde levensstijlkeuzes en het verbeteren van toegang tot zorg. De in 2018 vastgestelde pijlers zijn nog steeds actueel.
Deze pijlers zijn:
1. Positief ouderschap en gezonde hechting
2. Een actieve gezonde leefstijl
3. Psychisch gezond en weerbaar
4. Sociale verbondenheid.

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke taak om het preventie en het Handhavingsplan Alcohol iedere 4 jaar door de gemeenteraad vast te laten stellen. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen genomen gaan worden om het alcoholgebruik, met name onder jongeren, te beperken. Dit is bepaald in de Alcoholwet.
Het college van burgemeester en wethouders legt de herijkte Nota Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2024-2028 ter besluitvorming voor aan de Roosendaalse gemeenteraad. In dit plan staat aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het alcoholgebruik, met name onder jongeren, te beperken. De Nota Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2024-2028 zet in op twee pijlers:
1. Educatie en voorlichtingsprogramma’s over de risico’s van overmatig alcoholgebruik.
2. Consultatie en samenwerking met o.a. gezondheidsdeskundigen, onderwijs, verenigingen en maatschappelijke organisaties, horeca, wetshandhavingsinstanties en andere partners.

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2024 - 2025
De gemeente Roosendaal zet de Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Primair Onderwijs 2024-2025 in om problemen met taal in het onderwijs te verminderen.
‘We helpen kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal, vooral nieuwkomers en kinderen die extra hulp nodig hebben. Dit doen we door extra lessen en ondersteuning te geven in de groepen 3 tot en met 8 van het primair onderwijs.’

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze subsidieregeling officieel vastgesteld. De kosten hiervan worden betaald uit een speciale uitkering van de landelijke overheid voor het bestrijden van onderwijsachterstanden.