Burgemeestersketting gemeente Roosendaal.
Burgemeestersketting gemeente Roosendaal. Foto: Bep Tielemans

Mark Buijs voorgedragen als nieuwe burgemeester van Roosendaal

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - Mark Buijs is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. De gemeenteraad heeft dit op woensdag 17 april 2024 tijdens een besloten raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten. 

Achtergronden

Mark Buijs is 55 jaar en is sinds december 2018 burgemeester van Oosterhout. Van 2006 tot 2013 was hij wethouder in gemeente Heusden en van 2013 tot 2018 burgemeester van Boxtel.

Mark Buijs is gehuwd en heeft twee zoons

Mark Buijs regeert als volgt: “Ik ben heel erg blij dat ik het vertrouwen van de vertrouwenscommissie en de raad heb gekregen om burgemeester te mogen worden van gemeente Roosendaal. Ik kijk er naar uit om samen met het college en de raad de mooie ambities die er voor Roosendaal liggen uit te voeren.”

Aankondiging vertrek huidige burgemeester

Han van Midden bekleedt vanaf 3 oktober 2019 het ambt van burgemeester van Roosendaal. In september van 2023 heeft Van Midden laten weten per 31 mei 2024 het ambt neer te willen leggen.   

Profielschets

De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 22 januari 2024 vaststelde. In deze profielschets zijn ook de wensen van de Roosendaalse bevolking opgenomen. Dit is gebeurd in de vorm van een vragenlijst die iedereen kon invullen. Uiteindelijk zijn 1.076 vragenlijsten ingevuld. De gegeven antwoorden leidden tot een voorkeur voor het type ‘Trouwe Beschermer’, gevolgd door het type ‘Enthousiaste Aanvoerder’. Roosendaalers zoeken een burgemeester die gevoelens laat zien, een informele houding heeft, burgervader/-moeder is, hard optreedt bij dreigend gevaar, snel actie onderneemt en handhaaft bij overlast. Een burgemeester die ergens voor staat. In de profielschets zijn drie rollen uitgelicht: stevig staan voor een leefbare, veilige stad, brug tussen bestuur en samenleving en versterken positie in de regio. Elf kandidaten hebben op de vacature gereageerd. Met een deel van hen is de vertrouwenscommissie in gesprek gegaan. Na een zorgvuldige afweging leidde dat tot de volgende voordracht van Mark Buijs als meest gewenste kandidaat. 

Verdere procedure

Met de voordracht van Mark Buijs door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Het streven is Mark Buijs op dinsdag 18 juni aanstaande te installeren als burgemeester van de gemeente Roosendaal. 

Afbeelding